Կենտրոնում գործում են հետևյալ հետազոտական ուղղությունները.

 

 

  •  թաղանթային և ոչ թաղանթային սպիտակուցների փոխազդեցության մեխանիզմների ուսումնասիրություն,
  • թաղանթներով նյութերի և իոնների տեղափոխության ուսումնասիրություն,
  • տարբեր ֆերմենտների ակտիվության ուսումնասիրություն