Կենտրոնում նախատեսվում են տարբեր վերապատրաստումներ, որոնց ավարտին կտրամադրվեն կրեդիտներ և համապատասխան վկայականներ:

Ներկայումս հնարավոր են վերապատրաստումներ հետևյալ ուղղվածություններով՝

  1. Բաց ջրամբարների և խմելու ջրի սանիտարական-մանրէաբանական հետազոտություն
  2. Սննդի հիգիենայի հիմնական դասընթաց
  3. Բարձր արտադրողականության կենսաիներտ հեղուկային քրոմատագրաֆիայի նորագույն կիրառությունները
  4. Գազային քրոմատագրաֆիայի նորագույն կիրառությունները   

Կգործեն նաև անհատական վերապատրաստումներ բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և դպրոցների ուսուցիչների համար: