Ուսանողները ԵՊՀ Մարէաբանական կեսնատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնում հնարավորություն ունեն ծանոթանալ հետազոտության նորագույն մեթոդներին, ինքնուրույն կատարել գիտափորձեր, ստեղծել և զարգացնել սփական ստարտ-ափ գաղափարները, սովորել և սովորեցնել միմյանց: Մեր կարգախոսն է. Գիտելիքը ուժ է, այն կիսելը՝ հաղթանակ

Կենտրոնը ստեղծվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի “Կրթության բարելավում” ծրագրի շրջանակներում Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի դրամաշնորհով 2015-2017 թթ, ԵՊՀ-ի, ՀՀ կառավարության և Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ։