Կենտրոնում կարևորվում է միջազգային համագործակցությունները և փոխանակային ծրագրերում ուսանողների նեգրավվածությունը: 

Ներկայումս գործում են երկու փոխանակային ծրագրեր Գերմանիայի Սաարլանդի և Մարտին-Լյութերի համալսարանների հետ: 

Ծրագրի մանրամսաներին և դիմման ընթացակարգին ծանոթանալու համար դիմել ԵՊՀ Միջազգային կապերի բաժին