Կարեն Թռչունյան

Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ,

«Կենսաբանություն» ԳՀ ինստիտուտի գիտաշխատող և փոխտնօրեն,

Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնի տնօրեն,

Հետազոտության ոլորտը՝ մանրէաբանություն, կենսաքիմիա, կենսատեխնոլոգիա, կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա 

h-index: 23

   

 

 

 

Սաթենիկ Միրզոյան

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

«Կենսաբանություն» ԳՀ ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Հետազոտությունների ոլորտը՝ կենսաքիմիա, կենսաէներգետիկա, 

ջրածնային էներգիա, թափոնների վերամշակման տեխնոլոգիաներ

h-index:5

 

 

 

 

 

Հեղինե Գևորգյան

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Հետազոտությունների ոլորտը՝ մանրէների կենսաքիմիա,

 կենսաէներգետիկա, սպիտակուցների կենսաքիմիա, 

ներթաղանթային սպիտակուցների փոխազդեցություն

h-index:3

 

 

 

 

Լիանա Վանյան

Ասպիրանտ՝ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության  և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնում

Հետազոտությունների ոլորտը՝ խմորման կենսաքիմիա և կենսաէներգետիկա,

կենսաջրածին, թափոնների վերամշակում, կենսապարարտանյութերի ստացման տեխնոլոգիա

h-index:2

 

 

 

 

Հռիփսիմե Պետրոսյան 

«Կենսաբանություն» ԳՀ ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

 

 

 

 

 

 

Անուշ Բաբայան

“Կիրառական մանրէաբանություն” մագիստրոսական ծրագրի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի