Անհրաժեշտ է լրացնել ձևանմուշը կամ գրել կապ մեզ հետ դաշտում

Կենտրոնում առկա start-up-երը

Թափոններից կենսաջրածնի արտադրությունը

Գտնվում է α-թեստավորման փուլում:

Մոլեկուլային ջրածինը՝ որպես այլընտրանքային, էկոլոգիապես մաքուր և վերականգնվող էներգիայի աղբյուր, հիանալի լուծում է օդի աղտոտման և գլոբալ տաքացման դեմ: Մենք առաջարկում ենք կենսաջրածին ստանալ արտադրական, գյուղատնտեսական, ինչպես նաև առօրյայում առաջացող սննդային թափոններից։ Միկրոօրգանիզմները կարող են յուրացնել տարբեր օրգանական թափոններ և արտադրել կենսաջրածին, իսկ օրգանական թափոններ առաջանում են արտադրության գրեթե բոլոր ճյուղերում:

       Առաջարկված տեխնոլոգիան

  • ամբողջությամբ հիմնված է թափոնների կիրառման վրա
  • բարձր ճնշման և ջերաստիճանի կարիք չկա

       Արդյունքում ստացված ջրածինը

  • ունի 99,9% մաքրություն
  • առավել մատչելի է՝ համեմտած քիմիական և ֆիզիակական տեխնոլոգիաների հետ

 

MiCoFe- Microbes, Coffee, Fertilizer

Գտնվում է սաղմնային փուլում:

MiCoFe֊ն էկոլոգիապես մաքուր, կենսաքայքայվող պարարտանյութ է, հարուստ բույսերի կենսագործունեությանը և հողի որակի բարելավմանը նպաստող մանրէներով։

Պարարտանյութի ստացման համար հինք են հանդիսանում օգտագործված սուրճի մնացորդները: Բնակչությունն օրական խմում է ավելի քան 2,25 միլիարդ բաժակ սուրճ, արդյունքում մոտավորապես առաջանում է 500.000 տոննա թաց սուրճի թափոն: Այժմ մշակվում է տեխնոլոգիա այս թափոնների օպտիմալ վերամշակման և այդ միջավայրերում այնպիսի մանրէների կուլտիվացման համար, որոնք հանդիսանում են կենսապարարտանյութեր և ունակ են բույսերի համար չյուրացվող միացությունները վեր ածել յուրացվող ձևերի։